Blog

İzmir’de hizmet veren psikiyatristler, psikiyatri merkezleri ve diğer ruh sağlığı hizmetleri

Bu yazıda İzmir’de psikiyatri hizmetleri hakkında genel bilgi vermek istiyorum. Psikolojik ve psikiyatrik yardım almak isteyenler için faydalı olacağını ümit ediyorum. Bu sayfada elbette İzmir’deki bütün ruh sağlığı hizmetlerini kapsamlı bir şekilde tanıtmam mümkün değil. Bu bilgilere eklenmesini düşündüğünüz bilgiler varsa lütfen profdrakifersoy@gmail.com adresinden bana iletiniz.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesinin sağlık tesislerinin listelendiği bölümde toplam 75 adet psikiyatri muayenehanesinin yer aldığı görülüyor. Bu sayının içinde çocuk psikiyatristi olan 15 hekim de yer almaktadır. Birçok psikiyatrist de özel tıp merkezleri, dal merkezleri, polikliniklerde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve hastanelere bağlı semt polikliniklerinde hizmet veriyor.

İzmir’de psikiyatri yataklı servisi Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi’nde mevcut. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde 20 yatak kapasiteli Açık Psikiyatri Kliniği hizmet veriyor. Benim de uzun süre görev yaptığım Ege Üniversitesi hastanesinde 70 civarında psikiyatri yatağı mevcut. Bu yataklarında yaklaşık yarısı kapalı servislerde yer alıyor. Atatürk Devlet Hastanesi’nde 28’i Amatem, 24’ü açık ve 30’u kapalı klinik yatağı olmak üzere toplam 82 psikiyatri yatağı mevcut. Ege Üniversitesi’nde çocuk psikiyatrisi bölümünde yataklı hizmet bildiğim kadarıyla henüz devreye girmedi ve gerek görüldüğünde erişkin psikiyatrisi bölümünde yatış yapılıyor. Özellikle ağır hastalar, tedavi uyumu kötü olan ya da intihar riski olan hastalar için kapalı servisi olan hastaneler tercih ediliyor. Bilebildiğim kadarıyla henüz psikiyatri yatağının bulunduğu bir özel hastane İzmir’de mevcut değil. İzmir’e yakın olması nedeniyle Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi de İzmir şehrinden sevk alan bir hastane durumunda.

Alkol ve madde bağımlılığı hastalarının tedavi edildiği Amatem birimi Atatürk Araştırma Hastanesi’nde ve Ege Üniversitesi’nde mevcut. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde de bütün Ege Bölgesi’ne hizmet veren Amatem birimi var.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Bipolar Bozukluklar Polikliniği, Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Polikliniği, Anksiyete Bozuklukları Polikliniği, Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk Polikliniği, Cinsel Danışmanlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği, Yaşlılık Psikiyatrisi Polikliniği adı altında hizmet veren birimler haftanın belirli günlerinde hizmet veriyor. Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’nde de Affektif Hastalıklar Polikliniği, Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Polikliniği, Anksiyete Bozuklukları Polikliniği, Konsültasyon Liyezon Polikliği, Alkol Madde Bağımlılık Polikliniği ve Genel Poliklinik olmak üzere farklı polikliniklerde ayaktan hasta tedavisi yapılmaktadır. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Araştırma Hastanesi asistan eğitimi veriyor yani psikiyatri uzmanı yetiştiriyor.

En çok sorulan sorulardan birisi de sigorta kapsamında hizmet veren devlet ve üniversite hastanelerinde psikoterapi hizmetinin verilip verilmediği. Burada saydığımız her üç hastanede de psikologlar çalışıyor elbette. Ancak psikoterapi hizmetinin emek yoğun ve zaman isteyen bir hizmet olması nedeniyle talep edilen terapi hizmetini karşılaması pratik olarak mümkün değil.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olmak üzere İzmir’de kronik psikiyatrik hastalıklar olan şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarına poliklinik tedavisinin yanı sıra ve psikososyal beceri geliştirmelerine imkân tanıyan faaliyetlere de katılabilecekleri kapsamlı bir hizmet verilmektedir.

Ayrıca İzmir’e çok yakın bir ilimiz olan Manisa’da da Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İzmir’de yataklı servislerde yer bulunamadığı zaman tercih edilmektedir.

Bu yazı yorumlara kapanmıştır.

İzmir’de Boşanma Avukatı Arayanlara Kapital Hukuk’u Tavsiye Ediyoruz

Bir psikiyatri sitesinde boşanma avukatı hakkında bir yazının bulunmasını garip bulabilirsiniz. Belirtmeliyim ki çift …

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tarihçesi.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Kısa Tarihçesi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İcat Edilmiş Bir Hastalık mıdır? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu …

Nasıl psikiyatrist olunur?

Nasıl psikiyatrist olunur? Nasıl terapist olunur? Psikoterapi Eğitimi.

Üniversite sınavına hazırlanan bazı lise öğrencileri bana nasıl psikiyatrist olunacağını soruyorlar. Öncelikle …